Triprincipy.net

Co to vlastně jsou Tři Principy? 

 

Universální / Božská Mysl, Universální / Božské Vědomí a Universální / Božská Myšlenka. Tak a je to. Můžem jít domů :) Tak a teď trochu vážně. Ani nevím, z jaké strany to uchopit a jak popsat něco, co vlastně slovy popsat nejde, protože "to" leží za slovy - za naší zdánlivou "realitou". Kolik je lidí na světě, každý "Tři Principy" slyší nějak jinak - po svém. Samozřejmě podstata je shodná, ale to jak "Tři Principy" uvidíme právě v našem životě, se liší pro každého z nás.

Tři Principy znovu "našel a přinesl na Zemi" pan Sydney Banks (více o něm tady).

Božským - Bohem, se zde nemyslí "pán na obláčku", který nás pozoruje, soudí, odpouští, trestá, nařizuje a podobně,  jak jsem si to dlouho představovala. Bohem je myšlena "energie", která je vším co existuje, stvořila co bylo stvořeno a nebo také ještě stvořeno nebylo - veškeré bytí, vesmírná energie. Moudrost, která stvořila celý vesmír - hvězdy a planety, včetně té naší a nás - naše tělo, které je tak moudré, že funguje tak komplexně a přesto jednoduše a to naprosto bez našeho přičinění. Ta moudrost, která umožňuje to, že se z vajíčka po oplodnění například vyvine člověk - miminko - které neexistovalo a pak najednou ano.. no a tahle moudrost, síla, energie - je v rámci Třech Principů nazvána Božskou Myslí.

Syd tvrdil, že Tři Principy nejsou ničím novým. Naprosto se shodují se základy všech náboženství, které na této Zemi jsou. Rozdíl je v tom, že Tři Principy zůstávají u těchto základů - principů a na rozdíl od náboženství, nic dalšího nepřidávají. Neříkají člověku co a jak má dělat a co nedělat. Tři Principy nám říkají, že každý z nás je schopen se naladit na "naši" vnitřní moudrost - Božskou Mysl - a od ní dostat odpovědi na všechny otázky, které máme. Božská Mysl nás vždy vede tím nejlepším možným způsobem pro ten daný okamžik, který prožíváme.

A to se dostáváme k Božskému Vědomí. Ještě k tomu Božskému - v angličtině Divine - Sydney používal výraz Divine Mind, Divine Consciousness a Divine Thought, nejenom aby nás znovu přivedl k tomu, že je vlastně vše jedno a vše pochází z oné vesmírné energie - moudrosti. Používal toto označení také proto, aby nedošlo se záměnou s naší "obyčejnou" myslí a vědomím, jak je např. definováno v lékařství. Božské vědomí má také mnoho rozměrů a to jak ho teď chápu já, je vlastně úroveň "napojení" na Božskou Mysl. Život je hra, způsob, jak si vyzkoušet různé zážitky, naučit se životní lekce a hlavně si tuto nádhernou Zemi a naši zkušenost tady užít. To, do jaké míry jsme si tohoto vědomi v určitém okamžiku, definuje míra Božského Vědomí. Když se moc identifikujeme s našemi rolemi, zodpovědnostmi, utrpením - naší hrou tady na zemi, klesne naše úroveň Božského Vědomí a také naše schopnost vnímat naši vnitřní moudrost, řídit se podle ní a vnímat lásku  vůči sobě a dalším lidem. 

Život, který vnímáme, je jako film, který se promítá na plátno. To, co na plátně vidíme, je výsledkem toho, jaké myšlenky si na něj promítáme. Divine Thought - Božská myšlenka, je nástroj, kterým tvoříme náš život. Myšlenky jsou spojeny s city, které vnímáme. Člověk má desetitisíce myšlenek za den, ale pouze části si je vědom. Z nějakého důvodu se některým myšlenkám rozhodne věřit, a jiným ne. Dělá to tak spíše automaticky. Cílem není myšlenky kontrolovat, nebo se je pokoušet zastavi nebo dokonce změnit. Stačí si uvědomit, že to jsou pouze myšlenky. Když nám je tedy najednou smutno, máme strach, pocit viny, či jakoukoliv jinou "negativní" emoci bez jakékoliv zjevné momentální příčiny zvenku, jsou to právě myšlenky, které nám přehrávají příběhy v hlavě a způsobují nám utrpení. To, co Sydney Banks myslel tím, že řekl, že poznání Tří Principů může lidstvu pomoci od zbytečného utrpení, je to, že většina z nás trpí právě proto, že si neuvědomí, že nepříjemné pocity, které cítíme, nejsou způsobeny ničím ani nikým skutečným "zvenku", ale našemi myšlenkami, kterým v té dané chvíli uvěříme. I to, co si o sobě myslíme,  "kým jsme", není nic reálného, ale pouze shluk myšlenek, kterým jsme začali věřit a považujeme je za realitu - za to, kým jsme se "opravdu" stali během našeho života. Tím, co se nám stalo, co nám kdo udělal, co jsme prožili. Ale není to pravda. "Rodíme" se znovu každý nový okamžik a je jenom na nás, jak se rozhodneme, čemu uvěříme a kým budeme. Když si tohle opravdu uvědomíme, zažijeme nekonečný pocit svobody v tom, že opravdu můžeme být kýmkoliv chceme. 

 

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.