Triprincipy.net

Tři principy

Řeka života proudí skrze nás, a to, do jaké míry jsme si toho vědomi,
a jak její řeči nasloucháme, určuje to, do jaké míry jsme schopni cítit
lásku k sobě, nadšení ze života, spojení se vším živým a to,
jak jsme schopni následovat svou vlastní moudrost.
K tomuto uvědomění nám pomáhají "Tři Principy", životní filosofie.

 

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.